Sprawozdanie 2022

Sprawozdanie 2021

Sprawozdanie 2020

Statut Fundacji - PDF

Ze Statutu Fundacji:

 

       Celami Fundacji jest:

 

          1. prowadzenie działalności wspierającej kult religijny, na rzecz:

                 1. wspólnot kontemplacyjnych, klauzurowych,

                2. oraz dla pozostałych form wyrażających kult religijny i działalność charytatywną Kościoła Katolickiego,

 

           2. propagowanie wiedzy o Zakonie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, w tym propagowanie historii  

          Karmelitanek Bosych w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem historii klasztoru na warszawskiej Woli,

         przybliżanie wiedzy o misji, charyzmacie, historii zakonu, a także propagowanie dziedzictwa karmelitańsko –       terezjańskiego,

 

          3. krzewienie wartości chrześcijańskich, zgodnie z nauką Ewangelii i Kościoła Rzymskokatolickiego,

          w szczególności promowanie wartości życia konsekrowanego.

 

DOKUMENTY

Czym jest szkaplerz?

    Znakiem opieki Matki Najświętszej

         Sacramentalium - pomocą do zbawienia dla tego, kto 

                                               go z wiarą nosi

 

Czym nie jest szkaplerz?

Amuletem czy przedmiotem magicznym, który z góry zapewnia zbawienie wieczne czy pomyślność doczesną, niezależnie od postawy i wiary noszącego.

 

Jak przyjąć szkaplerz?

Do szkaplerza może przyjąć każdy kapłan, byle posłużył się odpowiednim obrzędem.

 

Kto może przyjąć szkaplerz?

Każdy, również dziecko, o ile ma już używanie rozumu.

 

Obowiązki noszącego szkaplerz:

- Nosić go nieustannie w dzień i w nocy;

- Czcić Matkę Najświętszą, odmawiać codziennie ku jej czci modlitwą nałożoną przy przyjęciu do szkaplerza;

- Starać się z całych sił dążyć do świętości; zachowywać czystość według stanu.

O SZKAPLERZU ŚWIĘTYM

Dzieje Klasztoru

w 1944 r. - PDF

1649-1819 r. - I Klasztor Karmelitanek Bosych w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu

Fundatorka: Sługa Boża Matka Teresa od Jezusa Marchocka

 

19 marca 1941 r. - refundacja Klasztoru w Warszawie (przy ul. Wolskiej)

 

1944 r. - Siostry ocalone z Rzezi Woli; 3 200 zabitych na terenie Klasztoru

 

1945 r. - powrót do ruin i odbudowa Klasztoru

 

1997 r. - fundacja Klasztoru w Nowych Osinach k. Mińska Mazowieckiego

 

Wkrótce więcej informacji...

HISTORIA KARMELITANEK BOSYCH W WARSZAWIE

ŚW. JÓZEF: Patron Karmelu i patron Klasztoru Karmelitanek Bosych w Warszawie

 

HERB KARMELU: Góra Karmel z krzyżem i gwiazdami

                 gwiazdy = wiara, nadzieja i miłość

 

LOGO FUNDACJI

SAMOTNOŚĆ I MILCZENIE

TRWANIE W BOŻEJ OBECNOŚCI GORLIWOŚĆ O ZBAWIENIE DUSZ

PRZYJAŹŃ Z CHRYSTUSEM

KOMUNIA Z MATKĄ NAJŚWIĘTSZĄ

WSPÓLNOTA PRZYJAŹNI

WIARA, NADZIEJA I MIŁOŚĆ      

Początki Karmelu: XIII w., Góra Karmel w Ziemi Świętej

 

Reforma Zakonu i powrót do pierwotnej gorliwości: XVI w., Hiszpania (św. Teresa od Jezusa i św. Jan od Krzyża)

 

DUCHOWOŚĆ KARMELU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACJA KARMEL NA WOLI

+48 783 508 473

zamowienia@karmelnawoli.pl

fundacja@karmelnawoli.pl

ul. Wolska 27/29

01-201 Warszawa

KRS: 0000827786

NIP: 5272920846

REGON: 385562107

 

Numer konta:

PL76 1240 6218 1111 0010 9702 7550

SKLEP

Regulamin

Formularz kontaktowy

RODO

+48 783 508 473

FUNDACJA KARMEL NA WOLI

Śledź nas:

Dostawa i płatność