Dostawa i płatność

Śledź nas:

F U N D A C J A     K A R M E L    N A    W O L I

+48 783 508 473

RODO

Formularz kontaktowy

Regulamin

SKLEP

KRS: 0000827786
NIP: 5272920846
REGON: 385562107

Numer konta:
PL76 1240 6218 1111 0010 9702 7550
ul. Wolska 27/29
01-201 Warszawa


fundacja@karmelnawoli.pl

zamowienia@karmelnawoli.pl

+48 605 980 286

FUNDACJA KARMEL NA WOLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUCHOWOŚĆ KARMELU

Początki Karmelu: XIII w., Góra Karmel w Ziemi Świętej

 

Reforma Zakonu i powrót do pierwotnej gorliwości: XVI w., Hiszpania (św. Teresa od Jezusa i św. Jan od Krzyża)

 

SAMOTNOŚĆ I MILCZENIE

       TRWANIE W BOŻEJ OBECNOŚCI

                GORLIWOŚĆ O ZBAWIENIE DUSZ

                         PRZYJAŹŃ Z CHRYSTUSEM

                                KOMUNIA Z MATKĄ NAJŚWIĘTSZĄ

                                         WSPÓLNOTA PRZYJAŹNI

                                                 WIARA, NADZIEJA I MIŁOŚĆ      

LOGO FUNDACJI

HERB KARMELU: Góra Karmel z krzyżem i gwiazdami

                 gwiazdy = wiara, nadzieja i miłość

 

ŚW. JÓZEF: Patron Karmelu i patron Klasztoru Karmelitanek Bosych w Warszawie

 

HISTORIA KARMELITANEK BOSYCH W WARSZAWIE

1649-1819 r. - I Klasztor Karmelitanek Bosych w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu

Fundatorka: Sługa Boża Matka Teresa od Jezusa Marchocka

 

19 marca 1941 r. - refundacja Klasztoru w Warszawie (przy ul. Wolskiej)

 

1944 r. - Siostry ocalone z Rzezi Woli; 3 200 zabitych na terenie Klasztoru

 

1945 r. - powrót do ruin i odbudowa Klasztoru

 

1997 r. - fundacja Klasztoru w Nowych Osinach k. Mińska Mazowieckiego

 

Wkrótce więcej informacji...

Dzieje Klasztoru

w 1944 r. - PDF

O SZKAPLERZU ŚWIĘTYM

Czym jest szkaplerz?

    Znakiem opieki Matki Najświętszej

         Sacramentalium - pomocą do zbawienia dla tego, kto 

                                               go z wiarą nosi

 

Czym nie jest szkaplerz?

Amuletem czy przedmiotem magicznym, który z góry zapewnia zbawienie wieczne czy pomyślność doczesną, niezależnie od postawy i wiary noszącego.

 

Jak przyjąć szkaplerz?

Do szkaplerza może przyjąć każdy kapłan, byle posłużył się odpowiednim obrzędem.

 

Kto może przyjąć szkaplerz?

Każdy, również dziecko, o ile ma już używanie rozumu.

 

Obowiązki noszącego szkaplerz:

- Nosić go nieustannie w dzień i w nocy;

- Czcić Matkę Najświętszą, odmawiać codziennie ku jej czci modlitwą nałożoną przy przyjęciu do szkaplerza;

- Starać się z całych sił dążyć do świętości; zachowywać czystość według stanu.

DOKUMENTY

Ze Statutu Fundacji:

 

       Celami Fundacji jest:

 

          1. prowadzenie działalności wspierającej kult religijny, na rzecz:

                 1. wspólnot kontemplacyjnych, klauzurowych,

                2. oraz dla pozostałych form wyrażających kult religijny i działalność charytatywną Kościoła Katolickiego,

 

           2. propagowanie wiedzy o Zakonie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, w tym propagowanie historii  

          Karmelitanek Bosych w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem historii klasztoru na warszawskiej Woli,

         przybliżanie wiedzy o misji, charyzmacie, historii zakonu, a także propagowanie dziedzictwa karmelitańsko –       terezjańskiego,

 

          3. krzewienie wartości chrześcijańskich, zgodnie z nauką Ewangelii i Kościoła Rzymskokatolickiego,

          w szczególności promowanie wartości życia konsekrowanego.

 

Statut Fundacji - PDF

Źródła finansowania